“MIJN NAAM IS HAAS”

vlcsnap-2015-10-20-02h29m59s281vlcsnap-2015-10-20-02h23m27s588vlcsnap-2015-10-20-02h22m00s548Hierbij enkele screenshots van zwanendriffter Bep Oostveen en zijn politievrienden Dennis Klop en collega op 25 aug. 2014. Zoals je ziet hebben ze het gezellig met elkaar en – zoals men op tv en op de geluidsopnames heeft gehoord – noemde agent Dennis Klop (rechter agent) Bep steeds met zijn voornaam en zei “je’, “jij” en “jouw”. Over deze situatie ging de tweede uitzending van EenVandaag. Te zien is dat Bep waarschijnlijk zijn visitekaartje in zijn hand had, daar iets op schreef en vervolgens aan agent Dennis Klop gaf. Bep Oostveen lachte steeds naar agent Klop, die volgens eigen zeggen tijdens het verhoor van Saskia, klokkenluider en dierenarts,  op 26 jan. 2015 bevriend met Bep Oostveen was. Ofwel: “Ons kent ons en – in het geval van het “regel arme” c.q. regel loze c.q. wetteloze team van De Haas: “Mijn naam is haas.” Zie bijgesloten commentaar van Pro Krimpenerwaard op de opvatting van de Haas, teamleider van het politiecorps Krimpenerwaard, voor het jaarcongres van de politie, waar hij spreker is over zijn regel arme politiecorps, dat als voorbeeld moet dienen voor de andere corpsen. Pro Krimpenerwaard en Saskia Van Rooy zouden graag bij het Jaarcongres van de Politie zelf eens komen toelichten hoe het “regelarme” team van De Haas en van burgemeester Bruinsma in de dagelijkse praktijk werkelijk werkt. Het commentaar van Pro Krimpenerwaard onder de kop “MIJN NAAM IS HAAS” wordt hierna weergegeven.

Het commentaar van Pro Krimpenerwaard onder de kop “MIJN NAAM IS HAAS”

  • Wat maakt regelarm, regelarm? Wat is hiervoor nodig? Wat vraagt dit van het team, de leidinggevende en de medewerkers? Het status van het team van De Haas is al jarenlang “regel arm”. De feiten tonen aan dat het team van De Haas al jarenlang tot en met heden niet over de benodigde kennis t.a.v. regels en wetten inzake het zwanendriften beschikt, waarvan De Haas kennelijk het tot op heden ook niet nodig vindt dat die kennis alsnog door zijn team bijgespijkerd wordt.
  • De feiten op camera en de verklaringen van vele getuigen tonen aan dat de politie Krimpenerwaard de zwanendrifters Oostveen & Van der Stok en Van Elten afgelopen jaren ongemoeid duizenden wilde knobbelzwanen illegaal liet toe-eigenen, duizenden wilde zwanenjongen zelf illegaal liet leewieken, duizenden wilde ouderzwanen tot bloedens toe liet mishandelen door daarvan de slagpennen uit het bot te trekken, duizenden wilde zwanen illegaal liet ringen terwijl de politie – in Saskia’s bijzijn – nota bene toekeek, jarenlang honderden (door zwanendrifters Oostveen geleverde) wilde knobbelzwanen door Dierenhandel Hoogendoorn in Stolwijk ongemoeid illegaal liet verkopen & duizenden wilde knobbelzwanen voor grof geld door de zwanendrifters uit de gemeente Krimpenerwaard liet weg vangen en verhandelen. De status “regel loos” of “wetteloos” zou het politie korps Krimpenerwaard van Teamchef De Haas naar de mening van Pro Krimpenerwaard met betrekking tot het zwanendriften veel beter passen!
  • Werken aan weerbaarheid en vertrouwen De verklaringen en meldingen van burgers over het falende optreden van de politie tonen aan dat burgers geen tot weinig vertrouwen in de politie Krimpenerwaard hebben op het gebied van handhaving t.a.v. het zwanendriften. Diverse raadsleden verzochten politie Krimpenerwaard aan een betere communicatie en vertrouwen richting burgers te werken. De Haas laat zich echter niet zien tijdens raadsvergaderingen en doet enkel het woord in eigen zelf geregisseerde persberichten. De Haas wilde bij de tv uitzending van EenVandaag d.d. 11 juli 2015 niet persoonlijk op de kritiek m.b.t. de afwezige / falende handhaving van zijn team reageren en beperkte zich tot een persbericht.
  • Juiste mensen op de juiste plaats De feiten wijzen uit dat De Haas dit adagium inderdaad met verve in de praktijk toepast! De Haas liet agent Dennis Klop, volgens eigen zeggen op 26 jan. 2015 een vriend van Bep Oostveen, afgaan op 112-meldingen van Saskia Van Rooy over strafbare feiten inzake het zwanendriften die door zijn vriend Bep Oostveen gepleegd waren. Daarvoor nam agent Klop steeds ruim de tijd; hij liet Saskia bijv. op 25 aug. 2014 ruim een uur wachten totdat hij ter plaatse kwam terwijl zij zich in een levensbedreigende situatie bevond in de aanwezigheid van de gevaarlijke Bep Oostveen. Agent Klop en zijn collega’s weigerden bij meerdere heterdaad meldingen van strafbare feiten inzake het zwanendriften te handhaven en waren daartoe ook niet in staat omdat zij daarvoor niet de benodigde kennis, ervaring en middelen hadden. Agent Klop wist zelfs bij de 4e keer dat hij ter plaatse werd geroepen nog steeds niet waarop de ontheffing van de zwanendrifters eigenlijk zag en/of waarop hij zou dienen te handhaven (op camera vast gelegd). Agent Klop liet opzettelijk in zijn proces-verbaal van 27 aug. 2014 essentiële feiten weg inzake de valse aangifte van stalking door zijn vriend Bep Oostveen. En vervolgens was het uitgerekend agent Dennis Klop die De Haas Saskia – inzake de valse aangifte van Bep Oostveen – op het politie bureau op 26 januari 2015 gedurende 3 uur liet horen, waarbij agent Klop nota bene opzettelijk voor de tweede keer essentiële feiten uit het proces-verbaal van het verhoor weg liet. Essentiële feiten die onomstotelijk aantoonden dat zwanendrifter Bep Oostveen een VALSE aangifte van stalking tegen Saskia had gedaan en zelf de vermeende stalking middels anonieme sms-berichten uit had uitgelokt en geënsceneerd. Het opzettelijk weg laten van essentiële feiten in proces verbalen kwalificeert als ‘valsheid in geschrifte’ en ‘meineed’. “Regel arm” team? De feiten tonen aan dat het predicaat “regel loos” c.q. “wetteloos” c.q. “strafbaar” team beter past.
  • Wat maakt dat pakken van ruimte een gewoonte wordt? Het “pakken en het geven van ruimte” aan criminele zwanendrifters is al jarenlang een gewoonte bij de politie Krimpenerwaard: gewoon toekijken en doorrijden terwijl zwanendrifters Piet en Jan Oostveen bijvoorbeeld onder de ogen van de politie een wild ouderpaar vangen en daarvan de jongen illegaal ringen. Strafbare feiten waarop 6 jaar gevangenisstraf staan. Na een aangifte van zware mishandeling van Saskia op 30 mei 2014 tegen zwanendrifters Piet en Bep Oostveen plaatst – voor zover de feiten tot op heden uitwijzen – iemand van het politie team van De Haas op het verhoorblad van zwanendrifter Bep Oostveen een handgeschreven notitie “sepot”, waarna het OM vervolgens de aangifte van zware mishandeling, openlijke geweldpleging, poging tot diefstal met geweld en vernieling seponeert. Dit terwijl Saskia’s videobeelden bewijzen dat Bep Oostveen haar camera uit haar handen probeerde te slaan, haar met harde klappen in de sloot sloeg (de vuist van Bep Oostveen tegen Saskia’s lichaam is nota bene op stilstaand beeld te zien!) en dat haar camera en andere bezittingen door het in het water slaan vernield waren. Saskia’s videobeelden tonen aan dat Bep Oostveen vervolgens nota bene zelf de politie belde en meldde dat Saskia hen belaagd en mishandeld had in plaats van andersom! Om daarna Saskia nog een aantal extra harde klappen uit te delen en de vrije doorgang van de weg te versperren toen zij op haar fiets probeerde weg te vluchten.
  • Monitoren en verantwoorden; hoe werkt dat bij een regelarm team? Hoe dat werkt wijzen de feiten uit. Politie Krimpenerwaard monitort / handhaaft t.a.v. het zwanendriften al jarenlang in het geheel niet ten gevolge waarvan zwanendrifters Oostveen en Van der Stok en Van Elten in de gemeente Krimpenerwaard jarenlang ongemoeid wilde knobbelzwanen illegaal kunnen toe-eigenen, mishandelen, illegaal leewieken, illegaal ringen en illegaal verhandelen. De Haas weigert hiervoor verantwoording af te leggen en weigert naar het disfunctioneren van zijn team een extern onderzoek te laten verrichten. De Haas is wars van enige zelf reflexie en heeft kennelijk nog nooit van een “zelf reinigend vermogen” van een organisatie gehoord. Zo werkt dat dus kennelijk bij een “regelarm team” van De Haas.
  • Werken vanuit ambities ipv processen Kennis en kunde van de wetten en regels is een eerste basisvereiste (dat geldt voor alle onderwerpen).En dan vervolgens op grond daarvan als politie handhaven t.a.v. (verdenkingen van) strafbare feiten. Werken vanuit (een niet controleerbare en ongefundeerde) ambities i.p.v. werken vanuit (wettelijke) processen is een pad die het team van De Haas niet zou op moeten en mogen gaan.
  • Hoe bepaal je wat de burger wil, waar leg je vervolgens prioriteiten in aanpak en wie bepaalt? Ja, daar zou Pro Krimpenerwaard ook graag antwoord op willen krijgen! De feiten tonen aan dat De Haas de afgelopen jaren in ieder geval NIET deed wat de burger wilde. De Politie reageerde namelijk afgelopen jaren niet dan wel niet adequaat op meldingen van burgers betreffende het zwanendriften, deed de meldingen standaard telefonisch af met de mededeling dat de zwanendrifters een “vergunning” hadden zonder zelf nota bene te weten waarop die ontheffing eigenlijk zag. En in de weinige gevallen dat het politie team van De Haas al bij meldingen ter plaatse kwam, beschikte de politie niet over de benodigde kennis, ervaring en middelen om überhaupt te kunnen handhaven zodat de zwanendrifters ongemoeid met het plegen van strafbare feiten kon voortgaan. De lokale politie eenheden (waaronder ook andere korpsen in andere gemeentes) hebben geen kennis van de regels en wetten t.a.v. het zwanendriften, hebben geen ervaring en ook niet de middelen om überhaupt t.a.v. het zwanendriften te kunnen handhaven. Deze situatie is tot op heden onveranderd gebleven. Enkele agenten van het korps Politie Krimpenerwaard die Saskia het afgelopen jaar vroegen of zij hen wilde “bijscholen” t.a.v. de wetgeving en handhaving op het zwanendriften, werden door Teamchef De Haas direct terug gefloten. Waar de burgemeester zijn prioriteiten in aanpak legde is Pro Krimpenerwaard inmiddels wel duidelijk geworden: hij nodigde zwanendrifters c.q. mishandelaars Bep (verdachte in een strafproces inzake illegale zwanenfraude en tevens o.a. verdachte van zware mishandeling d.d. 30 mei 2014) en Astrid Oostveen (verdachte van zware mishandeling d.d. 3 dec. 2013) op 2 juli 2015 voor een uitgebreid persoonlijk gesprek uit en omarmde de onoirbare (strafbare) voorstellen die de zwanendrifters deden. Hij liet na om van dit gesprek een verslag op te maken en liet tot op heden achterwege om daarvan alsnog een verslag op te laten maken, zodat het besprokene binnenskamers bleef. Dat past dan ook naadloos bij de wijze waarop de burgemeester van een “regel arm” politieteam in de gemeente Krimpenerwaard meent verantwoording voor zijn daden te moeten nemen en aan het “vertrouwen” bij de raadsleden en de burgers meent te moeten werken.

Pro Krimpenerwaard en Saskia Van Rooy zouden graag bij het Jaarcongres van de Politie zelf eens komen toelichten hoe het “regelarme” team van De Haas en van burgemeester Bruinsma in de dagelijkse praktijk werkelijk werkt.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.