KLOKKENLUIDER ZWANENLEED LEVERT ONOMSTOTELIJK CAMERABEWIJS VALSE AANGIFTE STALKING ZWANENDRIFTER EN DUBIEUS POLITIEOPTREDEN

2014-08-25 Anoniem smsbericht op 25 aug. 2015 om 10.27 uur van zwanendrifter cq rattenvanger t.a.v. Saskia Van Rooy 2014-08-25 Zwanendrifter en rattenvanger stuurde anonieme smsjes met NOKIA telefoon (rode cirkel) naar Van Rooy en filmde vermeende stalking met tweede telefoon (gele cirkel) 1Nadere informatie e bijlagen bij het persbericht van 4 sept 2015Pro Krimpenerwaard is blij met de aanvullende onderbouwing (persbericht) door het advocatenkantoor/Saskia van Rooy voor de motie van ons over het instellen van een extern onderzoek naar het functioneren van de politie in de Krimpenerwaard. Deze motie zal in de raadsvergadering van 22 september aan de orde komen. Waarnemend burgemeester Bruinsma heeft in de commissie al verklaard dat hij die motie niet uitvoert. Misschien dat dit persbericht hem op andere gedachten brengt. Het persbericht:  “De camera is mijn 2014-08-25 Zwanendrifter en rattenvanger stuurde anonieme smsjes met NOKIA telefoon (rode cirkel) naar Van Rooy en filmde vermeende stalking met tweede telefoon (gele cirkel) 2wapen en wordt uiteindelijk ook mijn redding” was de quote van klokkenluider Saskia Van Rooy in het Algemeen Dagblad van 29 augustus 2015 jl. Zij voegt nu daad bij het woord. Mijn cliënte stelt dat zij bij Justitie onomstotelijk camerabewijs heeft aangeleverd dat zwanendrifter Bep O. uit Nieuwerbrug op 26 augustus 2014 een valse aangifte van stalking tegen haar deed, meldt Van Rooy’s advocaat Sébas Diekstra. Dierenarts Van Rooy stelde met gevaar voor eigen leven ernstige misstanden omtrent het illegaal vangen, mishandelen, leewieken en verhandelen van wilde zwanen door de zwanendrifters aan de kaak.

Ze filmde de illegale praktijken van de zwanendrifters, waarna zij diverse malen door hen werd mishandeld. Op Van Rooy’s beelden bij EenVandaag was te zien hoe ze werd aangevallen door de zwanendrifters, welke beelden tot ophef leidden. Naar aanleiding hiervan deed Van Rooy aangifte van mishandeling tegen hen. Zwanendrifter Bep O. deed vervolgens aangifte van stalking tegen haar.

“De politie Krimpenerwaard pakte de aangifte van stalking direct op en liet volgens cliënte deugdelijk feitenonderzoek achterwege. Binnen recordtempo werd Van Rooy gedagvaard om voor de strafrechter te verschijnen. Mijn cliënte stelt dat zij bij Justitie onomstotelijk camerabewijs heeft aangeleverd dat zwanendrifter Bep O. een valse aangifte van stalking tegen haar deed. Op zowel haar eigen camerabeelden alsook op de camerabeelden van de zwanendrifter zelf is volgens mijn cliënte te zien dat hij op 25 augustus 2014 twee mobiele telefoons bij zich had. Met zijn ene telefoon verstuurde hij volgens Van Rooy anonieme smsberichten naar haar teneinde haar naar zich toe te lokken en een vermeende stalking te ensceneren. Hij smste dat de zwanenjager in zijn witte dienstwagen zwanen op de Graafkade in Berkenwoude aan het proppen was. Toen Van Rooy naar die locatie reed om te onderzoeken wat er gaande was, belde hij daarna met hetzelfde telefoonnummer de politie dat hij door haar gestalkt werd en dat hij zijn werkzaamheden als rattenvanger daardoor niet kon uitvoeren. Met zijn tweede telefoon filmde de zwanendrifter volgens Van Rooy de door hemzelf in scène gezette vermeende stalking alsook zijn telefonische melding aan de politie. Dit was bij EenVandaag te zien. Dit alles deed hij volgens cliënte tijdens werktijd als ambtenaar c.q. rattenvanger bij het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden”, aldus advocaat Sébas Diekstra.

“Maar dat is nog niet alles”, zegt Diekstra. “Mijn cliënte stelt dat zij nu ook bij Justitie camerabewijs heeft aangeleverd dat de agent die pas circa een uur na haar twee 112-meldingen in Berkenwoude ter plaatse kwam, hierbij een dubieuze rol speelde. Bij EenVandaag was te zien dat deze agent amicaal met de zwanendrifter omging en hem bij zijn voornaam noemde. Cliënte stelt dat deze agent in zijn proces-verbaal van 27 augustus 2014 na liet te vermelden dat het telefoonnummer waarmee zwanendrifter Bep O. een telefonische melding van stalking bij de politie had gedaan, exact hetzelfde telefoonnummer was als waarvan zij de anonieme smsberichten over de zwanenjager in zijn witte dienstwagen in Berkenwoude had ontvangen.

Het was uitgerekend deze agent die volgens mijn cliënte haar enige tijd later op het politiebureau over de stalking verhoorde. Van Rooy stelt dat zij deze agent tijdens het verhoor de anonieme smsberichten op haar telefoon toonde waarmee zwanendrifter Bep O. haar destijds naar Berkenwoude had gelokt, welke smsberichten zij hem ook al eerder op 25 augustus 2014 in Berkenwoude had laten zien. Volgens cliënte heeft zij camerabewijs dat deze agent wist dat het telefoonnummer waarmee de anonieme smsberichten naar haar waren verstuurd, exact hetzelfde telefoonnummer was waarmee zwanendrifter Bep O. de vermeende stalking bij de politie meldde. Desondanks nam de agent volgens Van Rooy hierover geen woord in zijn twee proces-verbalen op, terwijl deze essentiële feiten aantoonden dat de aangifte vals was.”

“Ik zal daarom namens cliënet tegen zwanendrifter Bep O. aangifte van ‘het doen van valse aangifte’ doen, dat bij wet strafbaar is gesteld. Daarnaast zal ik namens cliënte ook aangifte van ‘lasterlijke aanklacht’ en ‘laster’ tegen hem doen, omdat haar eer en goede naam door zijn valse aangifte zijn aangerand en zij ten gevolge daarvan onterecht door Justitie vervolgd is met alle bijkomende kosten vandien. Bovendien zal ik namens haar aangifte van ‘valsheid in geschrifte’ tegen hem doen, omdat zijn aangifte volgens cliënte valse door hem op schrift gezette verklaringen bevatten. Cliënte zal middels een civiele procedure de materiële en immateriële schade op hem gaan verhalen die zij ten gevolge van zijn valse aangifte geleden heeft “, meldt advocaat Diekstra.

“Verder wil ik dat door de Rijksrecherche tot op de bodem wordt onderzocht welke rol en betrokkenheid deze agent van de politie Krimpenerwaard bij deze valse aangifte heeft gehad”, aldus Diekstra. “De feiten tonen volgens klokkenluider Van Rooy aan dat de politie Krimpenerwaard afgelopen jaren faalde bij de handhaving en controle op het zwanendriften en tot op heden niet de benodigde kennis, ervaring, middelen, capaciteit en tijd heeft om überhaupt te kunnen controleren. Dit is trouwens niet onbemerkt bij de locale politiek gebleven. Ad Struijs van Pro Krimpenerwaard diende onlangs een motie tot het uitvoeren van een extern onderzoek naar het falende politieoptreden bij burgemeester Tjerk Bruinsma in”, zegt Diekstra.

Diekstra liet eerder al namens de dierenarts weten dat hij middels een zogeheten artikel 12 SV-procedure een klacht bij het Gerechtshof had ingediend, om zwanendrifter Bep O. alsnog voor mishandeling van zijn cliënte vervolgd te krijgen. Het Openbaar Ministerie vervolgt enkel zijn vader voor mishandeling, maar niet hemzelf. Ook had Diekstra zich bij de politie beklaagd dat de zwanendrifters nog steeds hun wapens en wapenvergunning zouden hebben.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.