Teamchef De Haas van politiekorps Krimpenerwaard ontkent corruptie en falend optreden!

6 van de 8 zwaantjes 05052015Volgens teamchef De Haas wordt door het politiekorps Krimpenerwaard wel degelijk gehandhaafd bij meldingen over de mishandeling van knobbelzwanen en neemt daarmee afstand van de opvatting van de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard. Bijgesloten de tekst waaruit het tegendeel blijkt. De diverse dienders worden alleen met initialen opgevoerd. De rugnummers zijn bij ons bekend. Ook zijn vele bronnen beschikbaar om het niet optreden van de politie te staven. O.a. ook dit verhaal wordt aan de commissie en burgemeester voorgelegd als ondersteuning voor een extern onderzoek naar het disfunctioneren van diverse dienders. Als De Haas het werkelijk bij het rechte eind heeft, waarom beantwoordt de burgemeester dan niet gewoon de vragen die Pro Krimpenerwaard stelde? De afgelopen jaren zijn tal van inwoners van onze gemeente benaderd, die keer op keer tevergeefs de politie belden toen zij strafbare feiten inzake het zwanendriften constateerden en de politie verzochten om direct ter plaatse te komen. Aan die inwoners kan worden gevraagd naar hun ervaringen met het korps van De Haas. Bovendien zijn er zelfs een paar schokkende beelden, die De Haas c.s. het schaamrood op zijn kaken zou doen geven. De op camera en op geluid vast gelegde feiten tonen aan dat de stellingen van De Haas ons inziens niet waar en onjuist zijn.

Hoe kan het anders dat er zoveel strafbare feiten in onze gemeente zijn gefilmd als het korps van De Haas werkelijk zou handhaven? Hoe hebben Oostveen c.s. en van der Stok en Van Elten in 2014 DUIZENDEN jonge knobbelzwanen op een leeftijd van 2 weken tot zelfs 5 maanden ongemoeid kunnen leewieken als het korps van De Haas werkelijk zou hebben gehandhaafd? Beschamend en onacceptabel. Eerder al toegezonden de brief van de advocaat van Saskia van Rooij d.d. 6 mei 2015. Daarin wordt over het korps van De Haas in het kort verslag gedaan en o.a. naar een beschamend concreet – op camera vastgelegd – geval wordt verwezen.

Plaatsvervangend Teamchef PW zei op 16 okt. 2014 dat hij niet eens wist wat zwanendriften en leewieken was! Hij vroeg aan Saskia van Rooij of zij hem dat wilde uitleggen! Hij zei dat de politie meldingen van burgers telefonisch afdeed met de mededeling dat de zwanendrifters een “vergunning” hadden en dat daarmee de kous voor hen af was. Toen Saskia hem vroeg waarom de politie al jarenlang niet zelf bij meldingen ter plaatse kwam, zei hij dat de politie niet de kennis, tijd, capaciteit, prioriteit en middelen heeft om t.a.v. het zwanendriften te kunnen handhaven. Dit herhaalde zijn collega K van zijn bureau op 26 jan. 2015.

Wijkagent WB belde op 7 april 2015 met de vraag of Saskia van Rooij hem en zijn collega’s aan de hand van beeldmateriaal wilde leren waarop zij t.a.v. het zwanendriften op zouden moeten letten. Hij zei dat hij geen idee had waarop ze zouden moeten letten, dat zij geen kennis van het zwanendriften hadden. Zij zei dat zij hem en zijn collega’s graag aan de hand van beeldmateriaal wilde leren waarop zij moesten letten en waar ze bij meldingen op zouden moeten letten. Hij zei dat hij binnen 2 weken zou terug bellen voor het maken van een afspraak. Na ruim 3 weken nog steeds niets van hem gehoord. Zijn collega Van H liet weten dat de politie niet voornemens was t.a.v. het zwanendriften te handhaven c.q. controleren en dat zij daarvan ook geen enkele kennis had. Toen hem werd gevraagd of de politie ter plaatse wilde komen bij een nieuw ontdekt illegaal toegeëigend wild broedpaar op het grondgebied van het Zuid Hollands Landschap, is daarop – tot op heden – geen reactie bekend. Dit geldt ook voor de toezichthouders van het Zuid Hollands Landschap, die lieten weten niet ter plaatse te willen gaan (op hun eigen grondgebied) en dat 112 moest worden gebeld in geval van meldingen. Vervolgens stuurde V H een mail dat de politie – gelet op de lopende strafzaak – geen prijs stelde om van Saskia te leren waarop zij zouden moeten letten, omdat zij “partijdig” zou zijn. Zij mailde hem terug dat zij de politie enkel aan de hand van feiten zou leren waarop zij zouden moeten letten. Nimmer een reactie gehad. Nog vorige week had zij een lang gesprek met agent P   (die voor haar huis surveilleerde), die zei dat de politie geen kennis, ervaring, tijd, capaciteit en prioriteit t.a.v. het zwanendriften had. Hij zei dat hij niet eens wist waarvoor de ontheffing was en dat hij ook niet wist wat leewieken was. Hij zei dat de politie daarom ook niet kon handhaven. Nogmaals werd hem en zijn collega G uitgelegd waarop de ontheffing van toepassing was en wat leewieken inhield. Verder werd hen verteld over een reeks van strafbare feiten die waren vastgelegd, waarvan beide agenten niets wisten.

Een tipgever nam a.h.v. de uitzending met Saskia gisteren contact op. Hij werkte jarenlang in de wereld van handhaving op het gebied van dieren. Hij zei dat er een intense verwevenheid binnen de politie Bijzondere Wetten (jachtaktes, wapens, munitie) met de familie Oostveen was, die maakt dat de zwanendrifters al jarenlang ongemoeid hun gang kunnen gaan. Hij zei dat ze elkaar op de schietbaan tegen kwamen en met elkaar bevriend waren, hetgeen maakt dat er al jarenlang van controle geen sprake is. Bovendien komen de zonen Oostveen in hun rol als rattenvanger het korps van De Haas bijna dagelijks in het veld tegen, oude jongens krentenkoek. Hij vertelde dat hijzelf in het verleden diverse malen aangifte tegen Oostveen had gedaan, waarmee de politie (in dit geval W’veen) niets deed. Hij noemde concrete voorbeelden en namen. Het is meer dan een vermoeden dat de politie Bergambacht ervoor zorg hadden gedragen dat de valse aangifte van Bep Oostveen binnen record tijd tot een vervolging door het OM had geleid.

Saskia kreeg op 10 mei nog een melding van een inwoner uit Boskoop binnen. Ze had afgelopen zaterdag de zonen van Oostveen zwanen in Boskoop zien vangen, terwijl hun ontheffing nota bene is ingetrokken. Ze belde de politie, die weigerde te komen. Zo zijn er diverse voorbeelden van na de tv-uitzending.

Pro Krimpenerwaard wil een toelichting op de gevallen waarin De Haas meent dat zijn korps meldingen adequaat zou hebben afgehandeld? Wat voor meldingen waren dat, waarop hadden die meldingen betrekking, zijn de agenten ter plaatse geweest en zo ja, waarop hebben ze toen precies gecontroleerd  en waarvan is dan p-v opgemaakt?

Het persbericht van Teamchef De Haas van de politie Krimpenerwaard

Teamchef De Haas neemt afstand van berichtgeving zwanendriften

Laatste update:

11-05-2015 | 10:13

Krimpenerwaard – Ronald de Haas, teamchef van het politieteam Krimpenerwaard, neemt met stelligheid afstand van de beweringen van Ad Struijs (website Pro Krimpenerwaard) waarin laatste genoemde stelt dat zijn team corrupt is en gefaald heeft in haar optreden tegen zwanendrifters. “Dergelijke uitspraken doen afbreuk aan het goede werk van mijn mensen en geven een onjuist beeld van de werkelijkheid weer.”

De publicatie leidde naast het artikel op de website onder meer tot een artikel in het Algemeen Dagblad waarin werd gesteld dat de controle op zwanendriften faalde. In het artikel stelt Struijs dat de politie lankmoedig optreedt tegen zwanendriften, corrupt is en in alle opzichten faalt in de aanpak. De Haas betreurt dat zowel Pro Krimpenerwaard als door het AD geen wederhoor is toegepast en dat de publicaties een onjuist beeld van de werkelijkheid weergeven.

De Haas en zijn collega’s van het politieteam voelen zich door deze uitspraken in hun professionaliteit aangetast. “Uitspraken over corrupte politieagenten schaden het imago van de politie en zijn nergens op gebaseerd. Het artikel is feitelijk onjuist. Handhaving en controle op de naleving van wat in de verstrekte vergunning staat zijn primair voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast heeft de politie een signalerende- en handhavingstaak.

De vorming van de Nationale Politie waarbij ook het aspect dierenwelzijn met de komst van de dierenpolitie een forse impuls kreeg, heeft er toe bijgedragen dat de politie ook in de Krimpenerwaard wel degelijk handhavend optrad na meldingen over het zwanendriften. Daarbij zijn meerdere strafbare feiten geconstateerd en is een in substantieel aantal zaken proces-verbaal opgemaakt. In het wekelijks politieoverleg met de burgemeester was het ‘zwanendriften’ meerdere malen onderwerp van gesprek.”

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.