Ontwerpbestemmingsplan IJsselgaarde Ouderkerk

Op 19 september 2022 heeft er een bijeenkomst met de bewoners plaatsgevonden over ontwerpbestemmingsplan IJsselgaarde in Ouderkerk (Lageweg). Op de bedrijvenlocatie ten noord-westen van Lageweg moeten 31 woningen worden gebouwd. De bouwgrond is ernstig vervuild met metalen en asbest. Het saneringsplan zou zijn vastgesteld, maar is nog niet beschikbaar. Wie betaalt de sanering?

Op de locatiepostzegel moeten 31 woningen worden gebouwd waarvan 7 “starterswoningen”.  De koopprijs bedraagt € 3 ½ ton tot ruim 6 ton. Via een financiële constructie zouden, volgens de projectleider, 7 woningen voor een lager bedrag door starters kunnen worden gekocht. Terugbetalen bij verkoop. Die regeling moet naar de mening van Pro Krimpenerwaard worden toegelicht.

Het ontwerpplan zal volgende week dinsdag in het college worden besproken. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd en besluitvorming kan in de raad van november plaatsvinden.

Wethouder Boere laat een ambtenaar de presentatie verzorgen. Dat is prima voor elkaar.

Voorafgaande aan het heien wordt van de woningen in de omgeving een 0-meting gemaakt door een onafhankelijke instantie. Zo kan eventuele schade aan woningen worden vastgesteld. Er wordt aangepast geheid. Voor de bouw wordt een noodweg aangelegd.

Daarna wordt toegestaan dat een groep van 3 betrokken inwoners, namens andere omwonenden, een afwijkende presentatie houden. Zij danken de wethouder voor de geboden ruimte.

Zij vinden dat de omwonenden vanaf het begin bij dit bouwproject betrokken hadden moeten worden. In het kader van de participatie is dat verplicht. Dat is niet gebeurd en nu mag pas worden ingesproken als het plan er ligt. De wethouder geeft toe dat de inwoners laat zijn betrokken maar de participatieverordening is onlangs vastgesteld. De omwonenden vinden dat geen steekhoudend argument.

Zij vinden dat de verkeersveiligheid in het geding is. De “gevaarlijke” IJssellaan krijgt meer verkeersbewegingen te verwerken. Een trottoir/voetgangersgebied ontbreekt. De kinderen moeten nu ook via deze weg naar school. Ook bestaat er zorg over het heien van de woningen. Veel van de huidige woningen zijn niet onderheid.

Ook vragen zij zich af of agrarische gebied moet worden onttrokken voor grotere tuinen voor de nieuwbouw. De provincie heeft herhaaldelijk laten weten dat agrarische grond hiervoor niet  mag worden onttrokken. De bewoners zullen de goedkeuring bij de provincie natrekken.

Het aantal woningen is te veel voor deze postzegellocatie. De wethouder zegt dat de provincie de gemeente onder druk zet om meer woningen in de Krimpenerwaard te bouwen i.v.m. de woningbehoefte in de randstad. Het college heeft de provincie kunnen overtuigen toch iets minder meer woningen te mogen bouwen.

De bewoners zijn van mening dat de Raad van State bij rechtszaken zullen toetsen op zorgvuldigheid en evenredigheid. Ook daarom is het belangrijk de inwoners tijdig bij het bouwproject te betrekken.

Pro Krimpenerwaard is wederom teleurgesteld in de wijze waarop de omwonenden worden betrokken bij bouwprojecten. Ook wordt niet voldaan aan de bouw van betaalbare woningen voor starters. Pro Krimpenerwaard adviseert het college om voor het vervolg van dit project de tijd te nemen en in overleg met de omwonenden het plan aan te passen, waarbij de verkeersveiligheid een belangrijk punt is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.