Onderbouwing van het actualiteitendebat over het beschamend optreden van het SGP-raadslid

Benedenberg Bergambacht – foto Ad Struijs

Inmiddels heeft Pro Krimpenerwaard de andere politieke partijen gevraagd om het actualiteitenverzoek over deze kwestie voor de komende raadsvergadering van 5 juli 2022 te steunen. Daarin besteden wij wij ook aandacht aan de “Gedragscode raads- en commissieleden Krimpenerwaard 2021”, de “VNG/BZK Handreiking Integriteit politieke ambtsdragers 2021 (vierde gewijzigde druk) incl. de “Model gedragscode politieke ambtsdragers 2021”, “De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur” 2009″, “Protocol Klachtenbehandeling 2022 Gemeente Krimpenerwaard” en het “Integriteitsbeleid gemeente Krimpenerwaard”.

Het verzoek wordt ondersteunt door Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA/GroenLinks en zal na 19.00 uur aan de orde komen.

Aanvullende toelichting.

SGP-raadslid Floor de Jong opereert als voorman en als radicale vernielzuchtige actievoerder van Farmers Defence Force. SGP-raadslid Floor de Jong zaagde deze week 100 monumentale oeroude knotwilgen in de Krimpenerwaard om. De kaalslag is het ultieme actiemiddel, vindt De Jong. ,,De knotwilgen zijn net onder de knot afgezaagd, een teken van het kaalslagbeleid van de regering. De bomen zijn nu ten dode opgeschreven. Die overleven dit niet.”

Raadslid Floor de Jong vernielde en doodde dus lukraak een honderdtal oeroude knotwilgen, die het gezichtsbepalende karakter van de gemeente Krimpenerwaard vormen. Bomen waarvan u en ik elke dag genieten. Bovendien zaagde raadslid De Jong deze knotwilgen in de broedperiode om, waarbij hij opzettelijk beschermde vogelsoorten en hun nesten in deze bomen verstoorde en hun nesten en rustplaatsen vernielde. Dit terwijl Floor de Jong sinds 2014 34.151 euro landbouwsubsidie ontving, schrijft Ties Joosten van FTM (FollowTheMoney). Een deel daarvan is nota bene voor zijn inspanning voor milieubehoud. Die 434.151 euro (en 16 cent) zijn over 7 jaar. Alleen aan subsidie beurde hij dus al jaarlijks 62021.59 euro. Dat boer De Jong graag alles houdt zoals het is valt dus te begrijpen.

Over het zijn van actievoerder oordeelden eerder op 14 november 2018 voormalig burgemeester R. Cazemier en de meerderheid van de toenmalige fractievoorzitters (SGP, CDA, PvdA, CU, VGBK, VVD, CU) dat het gedrag van actievoerder op gespannen voet staat met het functionele gedrag dat je van een raadslid in de gemeente Krimpenerwaard mag verwachten.

Pro Krimpenerwaard is van oordeel dat Floor de Jong als raadslid van de SGP moet opstappen. Floor de Jong handelde als raadslid in strijd met de “Gedragscode raads- en commissieleden Krimpenerwaard 2021” en het “Integriteitsbeleid gemeente Krimpenerwaard”. Voor een radicale actievoerder als Floor de Jong die opzettelijk gemeenschappelijk erfgoed in de gemeente middenin in een klimaatcrisis vernielt en daarmee de nesten en rustplaatsen van beschermde vogelsoorten om zeep helpt, is naar de mening van Pro Krimpenerwaard in de raad geen plaats meer. Hij heeft als raadslid immers een voorbeeldfunctie. Opstappen als raadslid is het enige dat Floor de Jong dus nog rest. Wij dienen een motie in waarin hij dringend wordt verzocht zijn raadszetel beschikbaar te stellen. Ook dienen wij een motie in om het cultureel erfgoed beter te beschermen , het raadslid te verplichten om de schade te herstellen door het herplanten van knotwilgen en het college op te dragen een strafrechtelijk onderzoek op te starten via het Openbaar Ministerie.

Pro Krimpenerwaard raadt burgers aan om klachten over het wangedrag van raadslid Floor de Jong als radicale vernielzuchtige actievoerder van Farmers Defence Force bij de gemeente Krimpenerwaard in te dienen. Zie https://www.krimpenerwaard.nl/klacht-indienen.

Ter afsluiting wordt een van de vele reacties hierna weergegeven.

“Geachte heer de Jong, beste Floor,

Als je zo omgaat met gezonde onschuldige bomen, hoe erg moet het dan niet zijn met de dieren waarvoor jij verantwoordelijk bent?
Gelukkig leven wij in een democratie. Wat dat betekent moet toch voor een gemeenteraadslid als jij duidelijk zijn. Als je het niet eens bent met een besluit dan kun je naar de rechter stappen. Eindelijk neemt een minister nu haar verantwoordelijkheid, hierin gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Een besluit dat 20 jaar eerder, of misschien nog daarvoor (Sicco Mansholt) genomen had moeten worden.
Het is nu de hoogste tijd dat de boeren hun gezonde verstand gaan gebruiken, de democratie naar waarde schatten en de wetenschappelijke onderzoeken naar stikstofdepositie serieus nemen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.