Bijeenkomst omwonenden over bouwproject Spoorzone in Schoonhoven

Bijeenkomst ontwikkeling Spoorzone

Op 6 april was een bijeenkomst van omwonenden gepland (ongeveer 150 bewoners aanwezig) over de ontwikkeling van de Spoorzone in Schoonhoven. In de raadsvergadering van 8 maart is dit onderwerp besproken. De omwonenden vinden dat zij na de eerste inspraakronde op 3 september 2020 niet meer zijn gehoord. Inmiddels is tijdens de raadsvergadering een ander bouwplan gepresenteerd. De wethouder van de VGBK heeft hierover zijn excuses aangeboden. Dat heeft hij tijdens de bewonersbijeenkomst herhaald.

De bewonersgroep heeft daarom de afgelopen periode gebruikt om een enquête onder alle omwonenden te verspreiden. Daarnaast hebben zij zich verdiept in het bestemmingsplan binnenstad Schoonhoven en hebben zij de commissievergadering Spoorzone van 15 februari 2022 teruggekeken.

Hieruit constateren zij dat de raad op de volgende vier punten incorrect door de wethouder is geïnformeerd:

  1. Bouwstijl

Wethouder de Wit spreekt in commissievergadering over een uitkomst van 50/50 bij door omwonenden gemaakte keuze tussen industrieel of klassiek. Tijdens de bijeenkomst van 3 september 2020 was de verhouding 80/20 ten faveure van de bouwstijl klassiek. De uitkomst van de enquête spreekt zelfs over een verhouding van 92/8!

  1. Parkeren

De projectleider geeft aan dat er met de parkeernorm matig stedelijk centrum is gerekend terwijl er volgens het bestemmingsplan parkeren moet worden gerekend met niet stedelijke rest bebouwde kom. Daarnaast benoemt hij dat de parkeergarage onder het appartementencomplex niet toereikend is voor het aantal appartementen. Desondanks geeft hij aan dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. Echter, volgens onderzoek komt de Spoorzone ruim 40 parkeerplekken tekort. Iets waar de huidige en nieuwe bewoners van de Spoorstraat en omliggende straten grote hinder van zullen ondervinden mede doordat er in het nieuwe ontwerp in zijn geheel niet op eigen terrein geparkeerd kan worden.

  1. Nokhoogte/Vormgeving

In de commissievergadering is o.a. gesproken over de nokhoogte en vormgeving van het bouwproject. Hieruit kwam naar voren dat met name de herenhuizen en de geschakelde eengezinswoningen ter hoogte van Spoorstraat 14 t/m 36 een andere nokhoogte en vormgeving kennen dan de bestaande woningbouw. Dit komt niet overeen met artikel 27.5 uit het bestemmingsplan binnenstad Schoonhoven. Bijzonder was het om te constateren dat de gemeente niet wist wat de nokhoogte van de bestaande woningen is.

  1. Participatie

In de commissievergadering is herhaaldelijk gezegd dat het plan participatief met omwonenden tot stand is gekomen. Echter, het gepresenteerde ontwerp in diezelfde vergadering is op geen enkele wijze met omwonenden besproken en wijkt in vrijwel alle opzichten af van het aan hen gepresenteerde ontwerp op 3 september 2020.

Op basis van bovengenoemde punten zijn de omwonenden van mening dat het ontwerp herzien moet worden. De woorden “het ontwerp is nog niet in beton gegoten” van wethouder de Wit en het door de raad aangenomen amendement tijdens de raadsvergadering van 8 maart, zijn voldoende argumenten om terug te gaan naar de tekentafel.

Tijdens deze bijeenkomst werd de wethouder met argumenten zodanig onder druk gezet dat hij toezegde het ontwikkelingsproject opnieuw te bekijken. De omwonenden zullen hiervoor wijzigingsvoorstellen doen. Over enkele weken zal een eventueel nieuw ontwikkelingsplan worden gepresenteerd.

Dit betreft ook de invulling van het groen in dit plan en het stationsgebouw. Ook werd meegedeeld dat op de locatie van Schakel bij de rotonde (bedrijfs-/woningpanden)  10 huurwoning worden gebouwd.

Van alle politieke partijen actief in de Krimpenerwaard was alleen Pro Krimpenerwaard aanwezig om te luisteren naar de bewoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.