No cure no pay bureaus/proceskostenvergoeding WOZ

In de raadsvergadering van 20 april 2021 is de motie van de VVD aangenomen over “Bezwaarschriften WOZ-waarde via no-cure-no-pay bureaus” (NCNP). Daarin wordt het college opgeroepen om een motie in te dienen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de VNG om het onderwerp NCNP-bureau toe te voegen aan de lobby-agenda van de VNG richting de landelijke overheid; met als doel de wetgeving omtrent bezwaarschriften WOZ-waarden aan te passen zodanig dat de aantrekkelijkheid van het verdienmodel voor de NCNP-bureaus wordt beëindigd en gemeenten verlost worden van een forse, onnodig kostenpost en grote problemen in de belastinguitvoering.

In de eerste drie maanden van het jaar ontvangt iedereen in Nederland die een woning en/of bedrijfspand bezit of huurt de nieuwe WOZ-beschikking in de bus. Een belangrijk moment, want de WOZ-waarde wordt als grondslag gebruikt voor een groot aantal belastingen. Het is mogelijk dat particulieren en ondernemers te veel belasting betalen doordat de WOZ-waarde van hun woning of bedrijfspand (MKB) te hoog is vastgesteld. Bij twijfel of de WOZ-waarde correct is vastgesteld kan bezwaar worden gemaakt tegen een te hoge WOZ-waarde.

Deze motie maakt onderdeel uit van een landelijke VVD-actie. Pro Krimpenerwaard heeft vervolgens aan de wethouder Boere gevraagd naar de hieruit voortvloeiende extra kosten. Zij kon die cijfers niet geven maar het zou een aanzienlijk bedrag zijn.

Pro Krimpenerwaard heeft toen als enige partij tegengestemd, omdat de noodzakelijke onderbouwing ontbrak.

De feiten volgens Pro Krimpenerwaard

Er zijn no cure no pay bureaus die hierin behulpzaam willen zijn. Deze dienstverlening is voor de klant helemaal gratis.

Gemeenten waarschuwen steeds vaker voor no cure no pay bureaus, ‘u bent een dief van uw eigen portemonnee’, ‘het is uw eigen belastinggeld waar ze mee betaald worden’, ‘volgend jaar wordt het OZB-tarief omhoog geschroefd’, zo klinkt het. Is deze bangmakerij wel terecht? 

Elke gemeente in Nederland heeft de verplichting naar haar burgers toe om de WOZ-waarde correct vast te stellen. Op het moment dat zij dit niet doen staat de burger in zijn recht om de vastgestelde waarde aan te vechten. Zij hebben de keuze om dit zelf te doen of te laten doen door een specialist. In beide gevallen kost dit de gemeente geld; er dient namelijk een heroverweging van de waarde gemaakt te worden wat vaak door een extern taxatiebureau wordt uitgevoerd.

Het is wettelijk vastgesteld dat een specialist die als juridische derde partij namens burgers optreedt bij een gegrond WOZ bezwaar een tegemoetkoming in de kosten ontvangt. Deze tegemoetkoming, ook wel proceskostenvergoeding genoemd, is deels in het leven geroepen om de gemeenten scherp te houden.

Gemeenten dienen met een realistische WOZ-waarde op een correcte manier de gemeentelijke belastingen te innen. Om het voor iedereen toegankelijk te maken om een specialist in te schakelen heeft de wetgever bepaald dat de tegemoetkoming, ongeacht het type object, een vast bedrag is. Dankzij deze tegemoetkoming heeft de burger de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een expert op het gebied van de wet WOZ zonder zelf enige kosten te maken.

Alles over deze vergoeding staat vermeld in de artikelen 7:15 en 8:75 Awb en het Besluit Proceskostenvergoeding Bestuursrecht.

Buitensporige verhoging van de OZB niet te wijten aan WOZ-bezwaar bureaus

Gemeenten wekken de indruk dat het inschakelen van een specialist veel kosten met zich mee brengt. Het inschakelen van een specialist zou ervoor zorgen dat de OZB-tarieven flink worden verhoogd. Echter, een specialist ontvangt pas een vergoeding als de gemeente een fout gemaakt heeft bij de berekening van de WOZ-waarde. Met andere woorden de gemeente heeft inderdaad uw woning te hoog getaxeerd en de burger heeft dus al die tijd te veel belasting betaald.

Uit berekeningen blijkt dat het succesvol inschakelen van een specialist gemiddeld resulteert in een verhoging van de onroerendezaakbelasting met slechts 0,0000615 cent. Deze verhoging weegt in geen enkel opzicht op tegen de belastingteruggave die wordt ontvangen.

Het valt Pro Krimpenerwaard op dat nogal wat burgers, door het optreden van de gemeente gedwongen, rechtszaken tegen de gemeente moeten aanspannen om hun recht te halen en dat tegen hoge kosten. Daarover horen wij de gemeente niet.

Vragen:

  1. Wil het college reageren op deze uitgebreide toelichting?
  2. Hoe hoog is het bedrag dat jaarlijks, vanaf 2015 wordt besteed aan herwaardering en afhandeling van de bezwaren?
  3. Welk deel van die kosten kunnen jaarlijks worden toegerekend aan de NCNP bureaus?
  4. Hoeveel zaken heeft de gemeente per jaar verloren door het inschakelen van de NCNP en zonder de steun van deze bureaus?
  5. Ligt de niet correct vastgestelde OZB-waarde ten grondslag aan de hoge kosten voor de gemeente (dus gemaakte fouten) i.p.v. de kosten van de no cure nog pay bureaus?

Wat vindt u van het initiatief van de VVD, gesteund door de meerderheid van de raad, om het gratis procederen van inwoners tegen de gemeente onmogelijk te maken? Wij kijken uit naar uw reactie.

1 reactie op “No cure no pay bureaus/proceskostenvergoeding WOZ

  1. Het is me niet duidelijk waardoor de motie indienen bij de VNG de gemeente veel geld kost. Overigens vind ik dat elke burger zonder kosten bezwaar moet kunnen maken tegen een te hoog ingeschatte WOZ waarde. Dat de motie bij de VVD vandaan komt roept bij mij bijvoorbaat extra argwaan op! Terecht stemmen jullie tegen deze motie. Macht en tegenmacht is waardevol in deze situatie. Zelf heb ik in het verleden met succes bezwaar gemaakt tegen een te hoog vastgestelde WOZ waarde. Goed dat jullie onderbouwing van het voorstel vragen. Zijn de andere gemeenteraadsleden trouw aan de coalitie en vertegenwoordigen ze ons niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.