Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal is een gemeenschappelijke regeling waaraan ook alle 5 Krimpenerwaardgemeenten deelnemen. De directeur Berrevoets, bekend om zijn onhoudbare optreden binnen het belastingkantoor, is met een vertrekregeling vertrokken. Pro Krimpenerwaard heeft via de …

Het belastingkantoor Klaaswaal wordt een pijnlijke affaire! Lees meer »

Pro Krimpenerwaard kan aan de gemeenteraadverkiezingen op 19 november van de heringedeelde gemeente Krimpenerwaard meedoen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De kandidatenlijst (15 kandidaten) mag geen fouten bevatten. Er moeten ten minste 20 ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd en daarnaast …

Pro Krimpenerwaard succesvolle proefinlevering kandidaatstelling! Lees meer »

Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit moet er wat Pro Krimpenerwaard betreft toe leiden dat iedere jongere sneller dan nu de hulp krijgt die nodig is. Om dit te realiseren wil Pro Krimpenerwaard dat een persoonlijke …

Jeugdzorg Lees meer »