Wethouder VGBK wil weer loten voor de toewijzing van sociale huurwoningen

Pro krimpenterwaard heeft een wijzigingsvoorstel ingediend tijdens de raadsvergadering van 16 december 2020 om de door de VGBK/wethouder voorgestelde loting af te wijzen. De wethouder gesteund door de raad vindt dat 10% van de schaarse sociale huurwoningen beschikbaar moeten komen via loting voor inwoners die niet zo lang staan ingeschreven als woningzoekende. Dat vindt Pro Krimpenerwaard onrechtvaardig, niet transparant en ongewenst.

De rangorde bij het passend toewijzen van een sociale huurwoning wordt op basis van de huisvestingsverordening bepaald door inschrijfduur, plus andere criteria zoals inkomen.

In de huidige huisvestingsverordening zijn regels opgenomen voor de toewijzing van de 10% vrije ruimte. Zoals huishoudens met problemen rond gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten;  etc.

Het bij voorrang toewijzen van woningen via loting, zonder de vereiste inschrijfprocedure en daaraan gekoppelde betaling, leidt tot een onrechtvaardig en onevenwichtig systeem. Willekeur en vriendjespolitiek. Dat was schering en inslag in het oude toewijzingssysteem Een bezoekje aan de wethouder was eerder regel dan uitzondering.

De hardheidsclausule in de verordening voorziet in hartverscheurende situaties om eerder voor een woning in aanmerking te komen.

Onduidelijk is de transparantie van de uitvoering van de voorgestelde loting.

Door het lotingssysteem wordt de situatie als volgt. Een inwoner staat bijvoorbeeld  ingeschreven (heeft daarvoor betaald) en komt na 6 jaar voor een sociale huurwoning in aanmerking. Op dat moment kan de nieuwe regeling bepalen dat de woning die voor jou zou zijn door loting naar een inwoner gaat die net staat ingeschreven of op dringend advies snel inschrijft om voor die woning in aanmerking te komen. Is dat rechtvaardig?

Pro Krimpenerwaard is benieuwd naar uw reactie.

Dan nog een punt wat door Pro Krimpenerwaard tijdens de raadsvergadering naar voren bracht. Uit gegevens van de gemeente voor toewijzing van sociale huurwoningen blijkt dat 30% van de woningen wordt toegewezen naar belangstellenden buiten de gemeente. Dat is een hoog percentage. Dat betekent dat niet alleen voor de inwoners van de gemeente sociale huurwoningen worden gebouwd. Wij vinden dat, gezien de schaarste aan die woningen en het nijpende probleem in de gemeente, dit percentage omlaag moet naar 10%. Blijkens onderzoek wachten veel starters al jaren op een betaalbare woning. De gemeente bouwt slechts mondjesmaat een sociale huurwoning. De wethouder van de VGBK geeft als oorzaak dat de projectontwikkelaar hieraan niets verdient. Pro Krimpenerwaard vindt dat deze wethouder zich niet moet laten leiden door een projectontwikkelaar. Hij moet bij woningbouwprojecten aangeven welke soort woningen er moeten worden gebouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.