Fake news over het Zilvermuseum-Schoonhoven

Het college verspreidt fake news over het Zilvermuseum om op die manier extra geld vrij te maken om een faillissement te voorkomen. Jammer genoeg wordt dit nieuws klakkeloos door alle politieke partijen, behalve Pro Krimpenerwaard, en de pers overgenomen. Voor de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering van 29 januari heeft Pro Krimpenerwaard alle documenten opgevraagd waarop het positieve nieuws van het college is gebaseerd. Die stukken zijn toegezegd.  Het dossier: het Zilvermuseum ontvangt jaarlijks € 200.000,– subsidie van de gemeente. Doordat het bestuur en de directeur jaarlijks € 114.0000,– meer uitgeven dan er binnenkomt kwam het museum eind 2017 in acute liquiditeitsproblemen. Dat extra geld wordt o.a. gebruikt om het salaris van de directeur fors te verhogen, extra betaalde krachten aan te trekken, het negatieve vermogen van € 600.000,– weg te werken etc.  De accountant heeft het bestuur tijdig op dit onverantwoorde beleid gewezen. Deze zaak moest tot de gemeenteraadsverkiezingen onder de pet blijven. Het bestuur/directeur hebben de gemeente willens en wetens onder druk gezet om zo de noodzakelijke extra financiële subsidie binnen te halen. Dat is gebeurd. Het “VVD bolwerk” is voorlopig gered. Over 2018 en 2019 zal een extra gemeentelijke bijdrage van € 75.000,– worden overgemaakt. Hieraan zijn prestatieafspraken gekoppeld. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat die afspraken niet zijn nagekomen. Een van die afspraken is de toename van het aantal bezoekers in 2018 met 10 % en in 2019 met 15% t.o.v. 2017. Het aantal bezoekers is in 2017 gedaald tot 20.000. In de raadsinformatiebrief van het college van 18 december 2018 kan niet de conclusie worden getrokken dat het aantal bezoekers van 2017 is geëvenaard en zeker niet dat die met 10% is toegenomen. Wij beschikken niet over de cijfers waaruit blijkt dat we nu te maken hebben met een gezond financieel beleid. Wel kan worden vastgesteld dat het museum niet bezuinigt.

Het museum heeft  met extra gemeenschapsgeld de formatie verder uitgebreid met de aanstelling van een parttime fondsenwerver en er wordt tegenwoordig gewerkt met een professioneel boekhoudsysteem.  Je kunt je daarbij afvragen wat de positie van de directeur nog is. Zijn salaris is fors verhoogd en zijn functie uitgekleed.

Het externe rapport van LAWSONLUITEN d.d. 2017, opgesteld in opdracht van de gemeente, staat dat er geen draagvlak is in de gemeente voor het Zilvermuseum. Slechts 10% bezoekt het museum. Het landelijke gemiddelde is 28%. Het museum heeft verklaard met de extra gemeentelijke subsidie door te willen groeien naar 40.000 bezoekers per jaar. Zowel de opstellers van het rapport als het college (raadsinformatiebrief van 18 december 2018) zetten hierbij vraagtekens. Het museum is zeer beperkt van omvang en voor een kaartje moet € 9,00 worden betaald.

Nu de inwoners zoveel moeten bijdrage aan het Zilvermuseum, in 2018 € 275.000,– en 2019 € 350.000,–, zal Pro Krimpenerwaard in de raadsvergadering van 29 januari voorstellen om de inwoners gratis het museum te laten bezoeken. Dan zal het bezoekersaantal zeker toenemen en zien de inwoners nog iets terug van hun bijdrage. Voor het museum betekent dit hooguit € 18.000,– per jaar minder aan inkomsten. Dat moet het museum toch wel kunnen opbrengen lijkt ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.