Schenkingsakte Overtuin 1969

foto Peter Stuurman Kaalslag van bomen in park Overtuin

Pro Krimpenerwaard heeft herhaalde malen zijn zorg uitgesproken over het park “De Overtuin” in Haastrecht. Wij stellen vast dat het rijksmonument De Overtuin door een ondeskundig en ongeïnteresseerd bestuur, met misbruik van de vele vrijwilligers, op onverantwoorde wijze is beschadigd. Het opgestelde masterplan en de daaraan gekoppelde onderhoudsplannen, die in opdracht van de voormalige gemeente Vlist zijn opgesteld, zijn met medeweten van de gemeente Krimpenerwaard, ter zijde geschoven. Naar eigen amateuristisch inzicht van het stichtingsbestuur met als doel zoveel mogelijk hout voor de verkoop te verzamelen is het park vernietigd. Pro Krimpenerwaard heeft er regelmatig op aangedrongen de officiële overdracht van het park, om niet, in 1969 aan de voormalige gemeente Haastrecht aan ons toe te zenden. Na 2 herindelingen is de gemeente Krimpenerwaard verantwoordelijk voor de uitvoering, zoals in die akte is beschreven. De gemeente heeft onlangs besloten de verantwoordelijkheid voor het park neer te leggen bij deze amateuristische stichting. De volgende 3 belangrijke voorwaarden worden aan die schenking gesteld:

  1. Het overgedragende moet zoveel mogelijk gehandhaafd blijven in de staat waarin het zich thans bevindt – en moet voor rekening van de gemeente behoorlijk worden onderhouden.
  2. Het familiegraf Lefevre de Montigny/Bisdom van Vliet moet in stand worden houden door de gemeente en ook behoorlijk worden onderhouden.
  3. Het is de gemeente verboden de bestemming van dit park te wijzigen. Bij overtreding van dit verbod wordt een onmiddellijke opeisbare forse boete opgelegd.

Iedereen kan objectief vaststellen dat de stichting er een janboel van heeft gemaakt. Het bestuur van dit park moet van haar functie worden ontheven en de gemeente moet zijn verantwoordelijkheid weer nemen. De vrijwilligers treffen geen blaam. Pro Krimpenerwaard begrijpt dat achterstallig onderhoud moet worden gepleegd; dat een aantal bomen moet verdwijnen en dat bomen die een gevaar opleveren voor de veiligheid moeten worden gekapt. Maar er zijn bomen gekapt die volgens het masterplan niet hiervoor in aanmerking kwamen. De opsteller van het masterplan heeft zich schriftelijk kritisch uitgelaten over de kap van diverse bomen en over andere strijdige activiteiten. Ook heeft de gemeente verzuimd om volgens de regels van de APV en het Rijksmonument de voorgenomen kap te publiceren. Onze vragen hierover zijn ook niet door het college beantwoord.  De grot in het park is onherstelbaar beschadigd en de opknapsubsidie van rijksmonumenten moet worden teruggestort.

Wij zullen er op toezien dat een eerdere toezegging van het  college om op korte termijn een externe deskundige instantie de huidige situatie te laten toetsen aan het masterplan wordt uitgevoerd. Wij willen dat de verantwoordelijke landschapsarchitecte van het Masterplan hierbij wordt betrokken. De uitkomst van dat onderzoek met een reactie van het college moet aan de raad worden aangeboden.  Pro Krimpenerwaard laat zich niet meer om de tuin leiden en de schenkingsakte van 1969 en het Masterplan zijn uitgangspunt. Inmiddels heeft de provincie toegezegd om, op ons verzoek, over de instandhouding van dit rijksmonument in overleg te treden met het college.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.