De commissievergadering van 24 maart

bananen
Bananenafspraak

Pro Krimpenerwaard heeft de commissie verzocht om de brief van de VNG over de herbenoeming van mevr. Ras in de Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijs Primair op de agenda te plaatsen. De VNG schrijft dat deze mevrouw op grond van de onderwijswet niet is benoemd. Het college heeft nu besloten om een second opinion te vragen. De uitkomst zal in de volgende commissievergadering worden besproken. Pro Krimpenerwaard heeft gevraagd de herbenoeming op te schorten. Het college meldt dat mevr. Ras inmiddels een brief van het college heeft ontvangen dat zij herbenoemd is. Pro Krimpenerwaard vindt dat het college zijn boekje te buiten is gegaan. Het is aan de gemeenteraad of de herbenoeming heeft plaatsgevonden. Wordt vervolgd! Overige punten:

De gemeenteraad wordt in april geïnformeerd over de locatie Buiten de Veerpoort te Schoonhoven.  Het leerlingenvervoer wordt geharmoniseerd. Het ophalen van de leerlingen wordt maatwerk met  opstapplaatsen, daar waar dat kan.  Pro Krimpenerwaard respecteert de keuze van ouders voor een reguliere basisschool met een voorkeursidentiteit of levensbeschouwelijkheid, maar de kosten moeten niet op de gemeenschap worden afgeschoven. Binnen de wet zullen wij, mits de VVD zijn toezegging op dit punt niet nakomt,  een amendement voorbereiden.  De vergoeding aan de Raad van Toezicht voor de Stichting Onderwijs Primair moet fors worden verlaagd. Zo niet dan stelt Pro Krimpenerwaard voor deze leden niet her te benoemen. Het natuurgebied de Groote Zaag , buitendijks gelegen aan de Nieuwe Maas in Krimpen aan de Lek, wordt voor 2½ miljoen opgeknapt door Rijkswaterstaat.  De gemeente Krimpenerwaard draagt € 150.000,– bij voor recreatieve voorzieningen (o.a. brug, parkeerplaatsen, uitkijktoren, wandelpaden). Pro Krimpenerwaard vindt dit een goed plan en een verantwoorde investering.  Het huidige minimabeleid wordt geharmoniseerd en dit jaar voortgezet. Dit is een overgangsjaar  Per 1 augustus wordt een beleidsplan  minimabeleid voor 2016-2018 gepresenteerd. Een en ander vloeit voort uit de Kadernota Participatiewet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.