Uitspraak Raad van State in de zaak Kruiswijk afvalverwerkingsbedrijf.

IMG_1031
Bouwplaats – zandplaat – heipalen – Nieuwe Wetering II

Dinsdag 3 februari 2015 diende de zaak van een inwoner van Bergambacht, de heer de Jong, en 349 andere bezwaarden uit Ammerstol en Bergambacht bij de voorzieningenrechter bij de Raad van State tegen het besluit van de voormalige gemeente Bergambacht in de zaak Kruiswijk Beheer B.V. Verzocht wordt het in werking treden van het bestemmingsplan “De Nieuwe Wetering II”en bedoelde vergunningen op te schorten totdat een beslissing op het beroep bekend is.  Hiermee willen de bezwaarden voorkomen dat een onomkeerbare situatie ontstaat als nu al met de uitvoering van de werkzaamheden door Kruiswijk afvalverwerkingsbedrijf wordt begonnen.  Feit is dat dit een zwaar vervuilend bedrijf is, milieucategorie 5.1, terwijl de overige bedrijven in de omtrek ten hoogste categorie 3 mogen zijn. Dit is een aanduiding voor de milieuvervuilingswaarde. Er bestaat terecht angst voor o.a. de volksgezondheid (asbestopslag), lawaaioverlast (o.a. puinbreker), zware milieuvervuiling, stofoverlast en vervuiling van het grondwater. Op 2 maart heeft de Raad van State uitspraak gedaan.  De rechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.  Hij vindt de noodzaak voor een voorlopige voorziening niet aanwezig. Deze uitspraak is voorlopig en niet bindend in de bodemprocedure.  De rechter heeft meegewogen dat eind februari de verweerschriften van de diverse partijen  binnen moeten zijn; dat in de tweede helft van 2015 een uitspraak in de bodemprocedure wordt gedaan; dat er geen bouwactiviteiten meer plaatsvinden  en ook niet zullen plaatsvinden vooruitlopend op het besluit van de Raad van State, en dat geen bezwaar is gemaakt tegen de belasting van de grond met een zandbed. Pro Krimpenerwaard vindt dat met de gemaakte afspraken het doel al is bereikt. Kruiswijk heeft toegezegd geen verdere bouwactiviteiten te ondernemen totdat de Raad van State  een definitieve uitspraak heeft gedaan.  Er is echter niet gesproken over de aanwezige heipalen.  De wethouder zou op onze vragen pas uitspraak doen na de uitspraak van de rechter in dit voorlopige voorzieningenverzoek. Wij zullen de wethouder nogmaals vragen onze vragen te beantwoorden.  Verder zal Pro Krimpenerwaard op 26 maart een openbare bijeenkomst organiseren in het Gebouw te Ammerstol  over Kruiswijk en ook andere zaken kunnen dan aan de orde worden gesteld. Aanvullende nog het volgende. Alle partijen waren op 3 februari aanwezig, evenals Pro Krimpenerwaard om de bezwaarden een hart onder de riem te steken. De andere partijen waren de jurist van de gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap, provincie en Kruiswijs.  Het bedrijf komt in een agrarisch-, weidevogel- en waterwingebied en in de korte nabijheid van woningen. Op vragen van de rechter over het ontbreken van de milieueffectenrapportage en de mate van geluidsoverlast wisten deze partijen geen antwoord te geven. Stuitend! Vaststaat, op de vraag van de rechter door de jurist van de gemeente toegegeven, dat nu al in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld door de bouwgrond nu al voor te belasten terwijl het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.