In de afgelopen maanden heeft er overleg en onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden voor behoud van de Zilvervakschool in Schoonhoven. De raad heeft in maart/mei besloten dat de Zilvervakschool gehuisvest blijft aan de Mr. Kesperstraat. Blijkens een tussenrapportage van het vervolgonderzoek …

Toekomst Zilvervakschool Lees meer »