De gemeenteraad van Schoonhoven heeft voor het woningbouwproject Thiendenland II een gevarieerd woningbouwprogramma vastgesteld. Daarin is opgenomen een percentage van 24% voor sociale woningbouw. Wegens de financiële zorgelijke situatie van QuaWonen wordt door deze woningcorporatie zeer beperkt  deelgenomen aan het …

Schoonhoven: van sociale woningen naar beleggingswoningen Lees meer »