Standpunten

Een duurzame Krimpenerwaard
Pro Krimpenerwaard wil dat het Groene Hart groen blijft en dat de unieke buitengebieden in de Krimpenerwaard beschermd en behouden blijven. Een schone groene leefomgeving is belangrijk voor ons en voor de generaties mensen en dieren die na ons komen. We hebben méér natuur nodig in plaats van minder. Een groene omgeving draagt in belangrijke mate bij aan een gezond en prettig leven voor mensen en dieren.
– lees meer –

Een sociale Krimpenerwaard
In onze gemeente leven circa 1.300 huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum, welk aantal we als partij graag willen verminderen. Er wonen in onze gemeente ± 700 kinderen die in zo’n gezin opgroeien. Pro Krimpenerwaard wil een armoevrije gemeente, waarin alle kinderen volwaardig mee kunnen doen en goede kansen krijgen.
– lees meer –

Een diervriendelijke Krimpenerwaard
Een diervriendelijk Krimpenerwaard is één van de speerpunten van onze partij.
Pro Krimpenerwaard wil dat de gemeente in haar beleid rekening houdt met het welzijn van huisdieren, landbouwhuisdieren en in het wild levende dieren. Dieren zijn levende wezens, die onze bescherming verdienen. Zorg voor dierenwelzijn moet in het gemeentelijk beleid op het gebied van landbouw, bouw, natuur, milieu, economie, onderwijs en zorg geïntegreerd worden.
-lees meer –