In de K5-raad van 17 april 2014 heeft Pro Krimpenerwaard bij de behandeling van de Jaarrekening 2013 aangegeven nader geïnformeerd te willen worden over de werkloosheidscijfers in het gebied en de acties die gepleegd worden om cliënten toe te leiden …

Werkloosheid in Krimpenerwaard verdubbeld Read more »

Getagd met

Olieconcern Northern Petroleum wil een proefboring uitvoeren aan de Hoenkoopse Buurtweg in de gemeente Vlist. Hiermee wil het bedrijf onderzoeken of en hoeveel winbaar gas zich in de grond bevindt. Buurtbewoners hebben terecht ernstige bezwaren tegen deze gasboring en vrezen voor …

Pro Krimpenerwaard tegen gasproefboringen Vlist Read more »

Getagd met

Om aan de herindelingsverkiezingen van 19 november te mogen deelnemen  moeten alle lokale groeperingen zich laten  registreren bij het centraal stembureau. Dit geldt niet voor reeds landelijke en provinciale geregistreerde  politieke partijen.  Vanmorgen hebben wij ons in de gemeente Nederlek …

Pro Krimpenerwaard geregistreerd voor de herindelingsverkiezing Read more »

Getagd met

De discussie over de participatiesamenleving heeft een valse start gemaakt. De participatiesamenleving vraagt om een ambitieuze overheid, die voor werkgelegenheid niet enkel naar de markt kijkt, maar zich realiseert dat bezuinigingen banen vernietigen. Wij vinden dat de last op arbeid …

Deze participatiesamenleving levert de staat miljarden op! Read more »

Getagd met

De VVD wethouder Peter Matheij moet in opdracht van de gemeenschappelijke commissievergadering d.d. 17 juni in overleg treden met de omwonenden over het plan Buiten de Veerpoort. Volgens de commissieleden waren de omwonenden onvoldoende hierbij betrokken. Het conflicterend punt was …

Miljoenenplan Buiten de Veerpoort Read more »

Getagd met

De kansen van een nieuwe WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) worden niet benut. Het wetsvoorstel blijkt niets anders te zijn dan een bezuinigingsmaatregel. Om de WMO op een goede manier te veranderen voor de mensen die ervan afhankelijk zijn, is juist …

Nieuwe WMO is een bezuinigingsmaatregel Read more »

Getagd met

Pro Krimpenerwaard heeft samen met D66 in de raadsvergadering van 26 juni voorgesteld om een onderzoek in te stellen naar een geschikte locatie voor 3 beachcourts in Schoonhoven.  Richard Peltenburg heeft hiervoor een plan ingediend namens de Volleybalvereniging DOS. Wij …

Onderzoek naar beachcourt in Schoonhoven Read more »

Getagd met

Wij hebben eerder in het persbericht van 27 juni gemeld dat een grote groep leden van GroenLinks in de gemeente Krimpenerwaard samen met andere betrokken bewoners heeft besloten om niet als GroenLinks Krimpenerwaard aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2014 …

Per 1 juli Pro Krimpenerwaard in raad Schoonhoven Read more »

Getagd met

GroenLinks (Pro Krimpenerwaard) heeft in 2012 een initiatief in de gemeenteraad ingediend om beweging, sport en sociale cohesie in Schoonhoven te bevorderen door een aantal beweegtuinen te realiseren Vol trots kunnen wij melden dat de beweegtuinen om dit te realiseren …

Het beweegtuinenplan van Pro Krimpenerwaard wordt uitgevoerd Read more »

Getagd met , ,

De Stuurgroep Herindeling (= colleges van de 5 K-gemeenten)  heeft  het huisvestingsplan voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard vastgesteld. In dat plan worden 1 of 2 klantcontactcentra gerealiseerd. Die komen in Bergambacht (zorgpunt) en Stolwijk (publieksbalie). In de raadsvergadering van 26 …

Huisvestingsplan gemeente Krimpenerwaard Read more »

Getagd met , , , , ,