Voor cliënten begeleiding en dagbesteding verandert weinig. Dat zeggen de deelnemende gemeenten. Naast de Hulp bij het Huishouden hebben de gemeenten in Midden-Holland nu ook met de aanbieders overeenstemming bereikt over de inkoop van Begeleiding en Dagbesteding. Deze week worden …

Inkoop Wmo afgerond Lees meer »

In de afgelopen maanden heeft er overleg en onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden voor behoud van de Zilvervakschool in Schoonhoven. De raad heeft in maart/mei besloten dat de Zilvervakschool gehuisvest blijft aan de Mr. Kesperstraat. Blijkens een tussenrapportage van het vervolgonderzoek …

Toekomst Zilvervakschool Lees meer »