Doe mee!

Gezocht: kandidaten voor de raadscommissies namens Pro Krimpenerwaard

Vertegenwoordig jij straks Pro Krimpenerwaard? De enige partij in de gemeente Krimpenerwaard
die zich écht inzet voor een politiek die zich bekommert om mens, dier, natuur en milieu
De partij die staat voor een leefbare toekomst

Wij hebben de volgende speerpunten in het verkiezingsprogramma opgenomen: Duurzaamheid, energietransitie en een groene schone leefomgeving – Sociaal Duurzame landbouw – iedereen doet mee – Een diervriendelijk Krimpenerwaard – Samenleving – met elkaar en voor elkaar – Duurzaam en prettig wonen – Kansen mobiliteit benutten – Ruimte voor natuur en waterhuishouding – Meer recreatie en toerisme – Kunst en cultuur.

Heb jij die (Pro Krimpenerwaard) visie en wil je bijdragen aan oplossingen voor onze mooie gemeente? Dan nodigen we je van harte uit om lid te worden.

Je kunt ook op actieve wijze bijdragen aan een mooie Krimpenerwaard! Je kunt namens Pro Krimpenerwaard zitting nemen in een raadscommissie. Dat kan voor onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent. Hiervoor ontvang je een vergoeding van ongeveer € 100,– per maand en het gebruik van een i-pad van de gemeente.
Interesse?

Stuur een e-mail naar info@prokrimpenerwaard.nl. We zullen dan snel contact met u opnemen.