Moties, amendementen en schriftelijke vragen

Moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn belangrijke instrumenten waarmee wij als gemeenteraadsfractie de besluitvorming binnen de gemeente kunnen beïnvloeden.

Op de pagina’s hieronder komen  de moties, amendementen en schriftelijke vragen die wij dit jaar hebben ingediend.

Wat zijn moties en amendementen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering kan een partij of een raadslid een motie indienen. In deze motie spreekt de raad zich uit over een bepaald onderwerp. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd. Vaak geeft de raad met de motie een opdracht mee aan het college van burgemeester en wethouders.
Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een besluit dat op dat moment aan de orde is in de gemeenteraad. Ieder raadslid kan een amendement indienen. Als dit wordt aangenomen, is het besluit per direct gewijzigd.

Wat zijn schriftelijke vragen
Raadsleden stellen schriftelijke vragen over gebeurtenissen of plannen van het college van burgemeester en wethouders die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Het college moet deze vragen binnen vier weken beantwoorden.