Categorie: Uncategorized

In het Algemeen Dagblad van 18 januari 2020 staat het artikel: ‘Vuil spel, we zijn voorgelogen’ van STIJN TIELEMANS Boze Gouderakkers naar Raad van State in laatste poging huizenbouw te stoppen Raymond Ernst uit Gouderak: ,,Gouderak dreigt straks anderhalf keer …

‘Vuil spel, we zijn voorgelogen’ Read More »

De vaccinatiegraad in de gemeente Krimpenerwaard is 84,9%. Landelijk is dat 90,2%. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert een vaccinatiegraad van 95% na te streven. De gemeente Krimpenerwaard zit ruim onder die grens die noodzakelijk zou zijn om mogelijke uitbraak van infectieziekten te …

Zorgen om vaccinatiegraad Krimpenerwaard terecht? Read More »

Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V. weigert mee te betalen aan de niet door de Bommenregeling vergoede kosten. Dat betreft een bedrag van € 18.000,– ex. btw. Als dat over de door hem te bouwen 6 woningen, op zijn grond, wordt …

Adriaan van Erk Ontwikkeling BV wil niet meebetalen aan de resterende kosten bommenregeling Read More »

“Voor het gebruik van de Algerabrug moet in het vervolg worden betaald als de Algeracorridor is aangepast”. Op 8 januari 2020 was er een informatiebijeenkomst MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor de raadscommissie georganiseerd. Vanuit de MIRT-organisatie is een …

Aanpassing Algeracorridor en “rekeningrijden” Read More »

De inwoners van Schoonhoven zijn door de voormalige gemeente Schoonhoven en later de gemeente Krimpenerwaard aangewezen op het afvalbrenstation Lopik. Voor het wegbrengen van restafval in plasticzakken wordt vanaf 1 januari 2020 € 3,– per zak in rekening gebracht. Voorheen …

Extra kosten afvalbrengstation voor de inwoners van Schoonhoven! Read More »

Pro Krimpenerwaard is mede-eiser en wij hebben van Urgenda in de klimaatzaak de volgende brief ontvangen. Beste, lieve, mede-eisers, Het is ons gelukt! We hebben na 7 jaar samen gewonnen. In 2012 startten we met een bijeenkomst in Nieuwspoort, in …

En nu aan de slag! Read More »

Pro Krimpenerwaard wenst u fijne feestdagen en een gezond, groen, duurzaam, sociaal, tolerant en diervriendelijk 2020. Ook in 2020 staan wij weer voor u klaar. Wilt u meepraten over een onderwerp, of actief worden in onze steunfractie, meldt u dan …

Fijne feestdagen Read More »

De minister van  Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vast dat in de regel door de leden van het college wel de nevenfuncties worden vermeld, maar niet de hieruit voortvloeiende inkomsten.  In het kader van de transparantie en integriteitsbewaking …

Minister BZK, Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten Read More »

De politieke partijen hebben op 2 december de laatste versie van het plan voor de aanleg van de wielerbaan op Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk van de stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN) ontvangen. Dit document is de verwoording van de wensen en …

Plan aanleg wielerbaan Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk Read More »

De reactie van de burgemeester, hoofd van de politie, op de ernstige bedreigingen tegen Saskia van Rooy met deze open brief is uitermate zwak. Pro Krimpenerwaard verwacht een optredende burgemeester, inzet van alle controle middelen die noodzakelijk zijn. Dit gebeurt …

Open brief burgemeester Cazemier over jacht Read More »