Categorie: Uncategorized

Pro Krimpenerwaard in actie!

Pro Krimpenerwaard heeft de bijgesloten brief gezonden aan  Gedeputeerde Staten,  Provinciale Staten en enkele politieke partijen in de provincie Zuid-Holland. Wij willen dat de alternatieven voor een extra oeververbinding eerst serieus worden onderzocht. Bovendien is Pro Krimpenerwaard tegen de bouw

Help, onze insecten sterven uit

Pro Krimpenerwaard heeft eindelijk goed nieuws. Dat werd tijd na de inktzwarte nacht afgelopen dinsdag over de extra oeververbinding bij Krimpen a/d Lek en de 10.000 te bouwen extra huizen op 200 ha grond in de groene polder. Ook was

Een zwarte dag voor de gemeente Krimpenerwaard

De stemming over het raadsbesluit is 16 voor en 15 tegen. Voor zijn de partijen: VVD-VGBK-CU en Lokaal op1. Pro Krimpenerwaard citeert een van de vele reacties die wij naar aanleiding van het debat over de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte

wethouders blijven voorlopig aan!

SRV-FPS07_PNO028_3065_001[1] De wethouders hebben vanmiddag schriftelijk aangegeven na uitgebreid beraad om aan te blijven vanuit verantwoordelijkheid naar de inwoners en de gemeenschap en in het belang van de continuïteit van bestuur. De wethouders leggen zich neer bij het amendement, dat op

De wethouders beraden zich op hun positie!

In de extra raadsvergadering van afgelopen maandagavond 15 oktober 2018 , op verzoek van de coalitiepartijen, is gesproken over de coalitie die het draagvlak kwijt is geraakt. Door het vertrek van Wisja Pannekoek uit de partij VGBK is er geen

Nacht van de Nacht – Doet u mee?

Al vele jaren worden in het laatste weekend van oktober de Nacht van de Nacht (de nacht van zaterdag op zondag) en de Dag van de Stilte (de zondag) georganiseerd. Dit jaar op 27 en 28 oktober. Het doel van

Petitie van de PvdA

Pro Krimpenerwaard ondersteunt de petitie van de PvdA. Wij roepen u op deze petitie te tekenen. Tekenen kan nog altijd op… https://t.co/PDvc0RvqN8 Wij Tegenstanders van grootschalige woningbouw tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel. constateren Dat het

Extra raadsvergadering maandag 15 oktober

Op maandag 15 oktober vindt er op verzoek van de heer Schoof, fractievoorzitter van de VGBK, een extra raadsvergadering plaats op maandag 15 oktober om 20.00 uur. De reden tot dit verzoek is het feit dat de heer Pannekoek de

Coalitie, hoe nu verder?

Wij hebben via de voorzitter van de gemeenteraad bericht ontvangen over het vertrek van het raadslid Wisja Pannekoek uit de VGBK. Hij gaat verder als eenmansfractie “Fractie Pannekoek”.  Daarmee komt het aantal partijen op 11. Door zijn vertrek vervalt de

Veiligheid in gevaar

Over de krappe politieformatie en met name de beschikking hebben over slechts één politiewagen in de avonduren (volgens de burgemeester/politie) is volstrekt onverantwoord. Wij hebben dit punt in de commissie Samenleving van 2 oktober aan de orde gesteld. De burgemeester

Top